Dofinansowanie UE

Firma Ryszard Lampa Nadruk na Tkaninach realizuje projekt pt „Wdrożenie do prowadzonej działalności znacząco ulepszonej techniki druku sublimacyjnego i ekosolwentowego.”

Przedmiotem projektu jest zakup i uruchomienie innowacyjnych linii technologicznych niezbędnych do wdrożenia procesu technologii druku ekosolwentowego i druku sublimacyjnego. Obie linie charakteryzują się pod względem procesowym znacząco ulepszonymi parametrami technicznymi w stosunku do używanych dotychczas oraz najnowocześniejszym oprogramowaniem, co nie tylko poprawia jakość wytwarzanych produktów, ale także umożliwia Wnioskodawcy rozszerzyć asortyment oferowanych wyrobów o innowacyjne produkty takie jak: flagi dwustronne wykonane z tkaniny do druku dwustronnego z blockoutem oraz ścianki wystawiennicze metalowe łączone z tkaniną. Uruchomienie linii umożliwi wytwarzanie i sprzedaż nowych produktów oraz dotychczas oferowanych o znacznie podwyższonej jakości. Zakres prac w ramach realizacji projektu związany jest bezpośrednio z zakupem środków trwałych – poszczególnych elementów składających się ostatecznie na linie technologiczne.

Dofinansowanie projektu z UE: 143 413,20 zł.
Wartość projektu : 318 696,00 zł